This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บางแสน

23 กุมภาพันธ์ 2560
102324

เที่ยวบางแสน วัดแสนสุข สวนพุทธ เมืองสวรรค์ แดนนรก

ท่านใดเดินทางมาบางแสน ผ่านเส้นทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขาสามมุข ขอแนะนำให้อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองบางแสน แวะเที่ยวชมความสวยงามของ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ (Wihan Thep Sathit Phra Kitti Chaloem 0r Nacha Sa Thai Chue Shrine) เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างโดยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์อย่างสวยงามใหญ่โต ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมากว่า 10 ปีแล้ว สวยงามอลังการมาก ประดับประดาด้วยสีสันลวดลายมังกร ทั้งสีทอง สีแดง สีเขียว เวลาต้องแสงอาทิตย์แล้วงดงามเกินบรรยาย ถ่ายรูปมาก็ไม่สวยเท่าดูด้วยตาเลยค่ะ

ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างศิลา มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีตึก 4 ชั้น ภายในโอ่โถงตระการตาด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้าจีนมากมายหลายองค์ เช่น เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เจ้าแม่กวนอิมพันมือ เป็นต้น เมื่อเดินขึ้นไปชั้นบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ชายทะเลได้สวยงาม

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. เสาร์เปิดถึง 18.00 น. อาทิตย์เปิดถึง 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 0 3839 8381-4, 0 3839 8399

ประวัติความเป็นมา : วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

พ.ศ. 2534ศาลเจ้าแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อราวเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 บนเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา โดยท่านอาจารย์สมชาย พุทธนพ เป็นผู้ริเริ่มสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ เดิมทีเป็นเพียงแค่ศาลเจ้าเล็ก ๆ ไม่ใหญ่โตมาก บรรดาลูกศิษย์และผู้ที่ให้ความเคารพนับถือมาสักการบูชาเป็นจำนวนมาก ด้วยบารมีแห่งองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อทำให้ผู้ที่มากราบไหว้ มีความร่มเย็นเป็นสุข มีชีวิตที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการค้ามากมาย
พ.ศ. 2539

จนมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ท่านอาจารย์สมชาย พุทธนพ ท่านได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยจะสร้างศาลเจ้าหลังใหญ่ขึ้นเพื่อ “ เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ในการเริ่มก่อสร้างศาลนั้นเริ่มสร้างเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ปีกุน จ.ศ.1357 แรม 5 ค่ำ เดือน 8 เวลาประมาณ 13.00 น. ตามจันทรคติจีน ตรงกับ เดือน 6 วันที่ 19 เวลา บี๋ซี้ ประกอบพิธีการวางศิลาฤกษ์โดยท่านอาจารย์สมชาย พุทธนพ ซึ่งขณะนั้น มีเงินทุนของศาลอยู่เพียง 3 ล้านกว่าบาทเท่านั้น ซึ่งก็ได้ลูกศิษย์พ่อค้าประชาชนที่ให้ความเคารพได้ร่วมบริจาคเงินสร้างศาลเจ้ามาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2541
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2541 สมเด็จพระสังฆราช ฯ ได้เสด็จมาเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธ 7 พระองค์ และทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 9 พระองค์ ให้แก่อาจารย์สมชาย พุทธนพ เพื่อทำพิธีบรรจุ และได้รับเกียรติจาก ฯ พณ ฯ ท่าน ม.ร.ว. อดุลกิติ์ กิติยากร เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระสังฆราช ฯ ได้พระราชทานนามวิหารแห่งนี้ว่า “ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ” ซึ่งมีนัยความหมายว่าเป็นที่สถิตของทวยเทพเจ้าทั้งหลาย
พ.ศ. 2543

แล้วเสร็จเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2543 ปีมะโรง จ.ศ. 1362 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ( ปฏิทินจีนตามจันทรคติ ตรงกับวันที่ 3 เดือน 3 ทำพิธีตามฤกษ์ เทวโองการ ( แต่ยังไม่เป็นทางการ )

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2543 เวลา 08.39 น. จ.ศ. 1362 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ( ปฏิทินจีนตามจันทรคติ คือ เดือน 3 วันที่ 12 เวลา ซิงซี้ ) ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 4 ปี ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 300 ล้านบาท สร้างอยู่บนเนื้อที่ 5ไร่ และยังมีเนื้อที่อยู่รอบศาลเจ้าอีกกว่า 9 ไร่
พ.ศ. 2544


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จทรงพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์การสร้างสระบัวซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระสังฆราชว่า “ สระเย็นศิระเพราะพระบริบาล ” ทรงเจิมแผ่นป้ายฟ้าดิน พร้อมทรงเบิกพระเนตรองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม และทรงปลูกต้นสาละ
พ.ศ. 2545

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเบิกพระเนตรองค์สมเด็จพระมารดาองค์เทพเจ้าแห่งดวงดาว และองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ทรงเจิมกระถางธูปบูชาเทวดาฟ้าดิน ทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน

และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จ ณ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ( ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ) ทรงเปิดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเปิดเทศกาลกินเจเดือน 9 จีน ทรงหล่อรูปพระโพธิสัตว์ 3 พระองค์ และทรงปลูกต้นสาละในครั้งนี้ด้วย การก่อสร้างศาลเจ้าได้มีการจัดตั้งเป็นวิหาร 4 ชั้น ได้สร้างขึ้นเป็นสถานที่ในโครงการ “ เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษา องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ”
ปัจจุบัน
ขยายเนื้อที่เพิ่มขึ้นรวมกว่า 25 ไร่

ภาพบรรยากาศ วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ เที่ยวบางแสน วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ