This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บางแสน

ทิ้งจับปรับ โครงการดีๆ เพื่อเมืองบางแสนที่น่าอยู่
เทศบาลเมืองแสนสุข เอาจริง รณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ทิ้ง เจอ จับปรับแน่นอน มาช่วยกันทำบางแสนเมืองแสนสุขของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยการปราศจากการทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ

รวมช่างภาพรับถ่ายภาพงานรับปริญญา ม.บูรพา 2555 หน้า 1

ใกล้งานรับปริญญาเข้ามาแล้ว มาเตรียมความพร้อม หาช่างภาพถ่ายงานรับปริญญา ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2554 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2555 ใครชอบถ่ายรูปก็ไม่ควรภาพกับ 2 วันนี้ คือ วันซ้อมใหญ่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และวันรับจริง (วันพระราชทานปริญญาบัตร) 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มาดูรายชื่อช่างภาพที่รับถ่ายภาพงานรับปริญญา ม.บูรพากันดีกว่า เราได้รวบรวมรายชื่อไว้ให้พิจารณากันนะคะ

เดิมที่ว่าจะรวบรวมโปรโมชั่นที่พักบางแสน โรงแรมบางแสน ช่วงงานรับปริญญา มาให้น้องๆ บัณฑิต แต่ไม่ทันจะได้ถามโปรโมชั่น โรงแรมที่พักหลายแห่งก็เต็มไปซะก่อนแล้ว เลยเปลี่ยนแผน เอาเป็นว่ารวบรวมโรงแรมบางแสน ที่พักบางแสน ที่ยังว่างอยู่มาให้นะคะ ขอลงแต่วันที่ยังว่างนะคะ จะได้ไม่งง หมายเหตุ อัพเดทห้องว่างเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์นะคะ

รวมช่างภาพรับถ่ายภาพงานรับปริญญา ม.บูรพา 2555 หน้า 1

ใกล้งานรับปริญญาเข้ามาแล้ว มาเตรียมความพร้อม หาช่างภาพถ่ายงานรับปริญญา ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2554 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2555 ใครชอบถ่ายรูปก็ไม่ควรภาพกับ 2 วันนี้ คือ วันซ้อมใหญ่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และวันรับจริง (วันพระราชทานปริญญาบัตร) 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มาดูรายชื่อช่างภาพที่รับถ่ายภาพงานรับปริญญา ม.บูรพากันดีกว่า เราได้รวบรวมรายชื่อไว้ให้พิจารณากันนะคะ