This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บางแสน

30 มกราคม 2560
26781

บางแสน สกปรก ถ้าคนขาดจิตสำนึกเรื่องความสะอาด บางแสน สกปรก ถ้าคนขาดจิตสำนึกเรื่องความสะอาด

หลายคนเข้าใจว่าทะเลบางแสนสกปรก ขยะเกลื่อนหาด เพราะคนบางแสนไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของหาดบางแสน อยากรู้ไหมว่าคะว่าทำไมบางที มาบางแสน น้ำสกปรกมาก ขยะเต็มไปหมด มีทั้งขวดแตก ถุงพลาสติก สิ่งปฏิกูลต่างๆ ขยะเยอะมากๆๆ ทำให้ไม่น่าเที่ยว ไม่อยากมาเที่ยวบางแสน บางแสนสกปรก บางคนเข้าใจว่าขยะจะมากจากที่ในก็คนในชุมชนนั่นละทิ้งกันเอง นักท่องเที่ยวที่มาบางแสนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางบ้าง แม้กระทั่งคนในพื้นที่บางแสนเองบางส่วนก็มีความเข้าใจว่า บางแสนถูกละเลย เรามาปรับทัศนคติเกี่ยวกับบางแสนสกปรกกันใหม่นะคะ

ทำไมบางแสนสกปรก ขยะลอยเกลื่อน ไม่มีใครสนใจ

ถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ ถ้าคุณไม่ใช่คนในพื้นที่บางแสน ไม่ผิดนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นคนบางแสน เปลี่ยนมุมมองใหม่ได้เลยค่ะ

ทางเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกเทศบาลเมืองแสนสุข คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาดของเมืองบางแสน พยายามปลูกฝังให้ประชาชนในเมืองบางแสนมีจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาความสะอาด คือ โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) มาติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 5 ปี (2554-2558) เพื่อเป็นการพัฒนาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว โดยจะจัดเก็บขยะ กวาด และล้างพื้นถนน ในพื้นที่ที่กำหนด โดยสถานที่จะผลัดเปลี่ยนไปตามที่ทางเทศบาลกำหนด โดยร่วมกับผู้ประกอบการค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยว รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

บางแสน สกปรก ถ้าคนขาดจิตสำนึกเรื่องความสะอาด บางแสน สกปรก ถ้าคนขาดจิตสำนึกเรื่องความสะอาด บางแสน สกปรก ถ้าคนขาดจิตสำนึกเรื่องความสะอาด บางแสน สกปรก ถ้าคนขาดจิตสำนึกเรื่องความสะอาด บางแสน สกปรก ถ้าคนขาดจิตสำนึกเรื่องความสะอาด บางแสน สกปรก ถ้าคนขาดจิตสำนึกเรื่องความสะอาด

แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของจิตสำนักสำหรับบางคนก็ปลูกฝังกันยาก มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดบนชายหาดบางแสน

หาดบางแสน หาดวอนนภา น่าจะสะอาดกว่านี้ ผู้คนที่ไปเที่ยวพักผ่อน ทำไมถึงกินอาหาร และทิ้งขยะกันบริเวณหาด ถังขยะก็มี อยากให้ทางเทศบาลช่วยออกกฏที่เข้มงวด ให้คนหรือตำรวจเดินตรวจ จับ ปรับ 2000 บาทต่อ 1 ชิ้น เอาจริง ๆ นะ รับรองสะอาดแน่ อีกหน่อยก็จะไม่มีคนมาเที่ยวบางแสนแน่ จงระวังไว้ให้ดี

สะพานปลาพวกแม่ค้าก็นำขยะโยนลงทะเล เห็นกับตา ปรับ 2000 บาทต่อการทิ้ง 1 ครั้ง

ในห้องร้องเรียนของเว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ให้คำตอบกับปัญหานี้ คือ

เทศบาลเมืองแสนสุข มีนโยบายให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดเป็นอันดับต้น โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีการดำเนินงาน/การรณรงค์ ดังนี้
1. การจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว เนื่องจากพนักงานรักษาความสะอาดมีจำนวนไม่เพียงพอ ได้เปิดรับสมัครแล้ว แต่แรงงานก็ยังไม่เพียงพอ
2. จัดซื้อรถและเครื่องจักรต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานรักษาความสะอาดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรถตักหน้าขุดหลัง เพื่อจัดเก็บขยะชายหาด รถสามล้อพ่วงข้าง เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปจัดเก็บขยะและกวาดถนนยังพื้นที่แคบและเข้าถึงยาก
3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ปลูกจิตสำนึก และขอความร่วมมือ ประชาชน นักท่องเที่ยวให้ช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
4. จัดทำโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด เพื่อรณรงค์ให้พนักงานเทศบาลและประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี
5. ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในกรณีมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ติดต่อขอเข้ามาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำกิจกรรมจัดเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
6. อบรม ให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า ตลอดทั้งปี รวมถึงจัดทำมาตรการลงโทษต่างๆ แก่ผู้ประกอบการที่ไม่รักษาความสะอาดในพื้นที่จำหน่ายอาหารหรือให้บริการ
7. ในปีงบประมาณ 2555 นี้ ได้ดำเนินการโครงการห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ โดยจะมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทราบว่า เทศบาลเมืองแสนสุขจะดำเนินการ จับ ปรับ ผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะอย่างจริงจัง โดยไม่มีการอนุโลมอีกต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ

ทางเทศบาลเมืองแสนสุขขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์กับทางเทศบาลฯ หวังว่าจะได้รับความคิดเห็นและคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเช่นนี้อีก และขอเชิญท่านกลับมาท่องเที่ยวชายหาดบางแสนอีกครั้ง

บางแสนมีคนคอยดูแล เพียงแค่จำนวนคนยังไม่มากพอก็เท่านั้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่กับเราไปนานๆ กันดีกว่า ช่วยกันคนละเล็กละน้อย ปลูกฝังจิตสำนึก ร่วมรักษาความสะอาด หากคุณทำดีอยู่แล้วเราก็ขอชื่นชม หากเห็นใครทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางก็ว่ากล่าวตักเตือนกันหน่อย บางแสนจะได้น่าอยู่และน่าเที่ยวมากขึ้น

หน้าฝนบางแสนขยะลอยเกลื่อน น้ำดำปี๋ สกปรกมาก

สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝน มีลมมรสุมและคลื่นลมแรงพัดจากทะเลเข้าสู่ชายหาดบางแสนพร้อมนำพาขยะจำนวนมากที่ลอยอยู่กลางทะเลเข้ามาด้วย ขยะเยอะมากๆๆค่ะน่าเห็นใจนะคะ

คำพูดจากคนบางแสน ทำเพื่อคนบางแสน facebook ของนายกเทศบาลเมืองแสนสุข

"ขยะบุกชายหาดบางแสนอีกแล้วครับ. เมื่อไหร่พวกคนมักง่ายจากปากแม่น้ำบางปะกงกับคนที่ทิ้งขยะลงทะเลจะสำนึกได้ว่าทำความสกรกให้กับธรรมชาติมากเพียงใด. เก็บเท่าไหร่ไม่หมดซักที. ท้อแต่ไม่ถอยจะหาวิธีทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปครับ"

"กลุ้มใจขยะจากทะเลลอยเข้าชายหาดเยอะมากกกกก เก็บไม่ทันเก็บเสร็จพอน้ำขึ้นขยะมาอีกรอบ คนงานเก็บไม่ค่อยไหว เพราะเก็บหลายที่ สงสัยต้องหาเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ เพราะห้ามไม่ให้คนทิ้งขยะลงที่สาธารณะคงยาก ต้องปลูกฝังกันอีกนาน"

"จัดโครงการแสนสุขสะอาดมา 2 ปีแล้วครับ ตัวผู้บริหารเองต้องมาทำความสะอาดร่วมกับพนักงานภาคสนามด้วยครับ ผมทำมาตลอดทำตั้งแต่ต้นจนจบทุกครั้งทำหลายที่ในเขตเทศบาลเพื่อปลุกจิตสำนึกคนแสนสุข แต่ยังได้ผลไม่มากเท่าที่ควร ก็จะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆไม่ท้อครับ. และไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพด้วยครับตรวจสอบได้เลยครับ"

เหนื่อยใจแทนจริงๆค่ะ เห็นพนักงานเทศบาลเก็บขยะกันตลอด แต่ขยะก็ยังลอยเกลื่อน คลื่นซัดมาที ขยะก็ลอยมาติดชายหาดที เห็นแล้วก็เหนื่อยใจแทนค่ะ

ในช่วงหน้าฝน เทศบาลเมืองแสนสุขก็เต็มที่มาก จัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดทุกวัน ลองไปช่วงเวลานี้ดูสิคะ แล้วคุณจะรู้ว่า มันน่าเห็นใจขนาดไหน ที่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่รู้หมด รอบเก็บขยะ
รอบที่ 1 เวลา 05.00 - 08.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 16.30 น.

เก็บขยะก็ต้องแข่งกับเวลาอีก เพราะ
1. ชายหาดบางแสนมีความยาวมาก และจัดรองรับการท่องเที่ยวเต็มพื้นที่
2. บริเวณชายหาดมีเวลาน้ำขึ้นน้ำลง วันละ ๔ ครั้ง เมื่อน้ำขึ้นในช่วงกลางวันจึงจัดเก็บได้ค่อนข้างยาก
3. ขยะที่พัดมาจากทะเล ไม่สามารถคาดเดาได้ ในแต่ละวันปริมาณขยะไม่เท่ากัน การจัดเก็บในบางวันแค่เพียงพนักงานก็เพียงพอแล้ว แต่บางวันต้องใช้เครื่องจักรหนักเข้าช่วย เช่น รถ JCB รถ Loader รถ แทรกเตอร์ และรถ๑๐ ล้อ รถ๖ล้อ ฯลฯ
4. โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีนักท่องจำนวนมาก การจัดเก็บต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเด็ก ๆ ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุจากการทำงานของเครื่องจักรหนักได้ ทำให้เวลาในการจัดเก็บล่าช้าลงอีก

เทศบาลเมืองแสนสุขพยายามจัดเก็บขยะที่ชายหาด ให้เสร็จภายในแต่ละวัน พอเก็บขยะเสร็จวันนี้ พรุ่งนี้น้ำขึ้นก็พัดขยะจากทะเลมาเปลือยกายบนชายหาดอีกแล้ว เพราะสภาพชายหาดบางแสนเป็นอ่าวรับน้ำ นั่นคือสาเหตุหลักที่ทำให้ใครผ่านไปผ่านมา คิดและรู้สึกว่าไม่มีการจัดเก็บ ใส่ใจ ดูแล อะไรเลย

อีกสาเหตุหลัก ขยะที่นักท่องเที่ยวเห็นแก่ตัวบางรายทิ้งไว้ที่ชายหาด เสียเวลาย่างกายบางทีนับ 1 ยังไม่ถึง 10 ถังขยะอยู่ใกล้แค่เอื้อย ก็ยังจะไม่ทิ้งลงถังขยะอีก เทศบาลเขาก็จัดเตรียมไว้ให้ เคยตัวเกินไปปะคะ พนักงานเทศบาลก็ต้องมาจัดเก็บอีก ก็ยิ่งทำให้ การดำเนินงานจัดเก็บขยะเป็นไปด้วยความล่าช้า

พวกที่ขาดจิตสำนึก หันมาเหลียวมองบ้างนะคะ ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ ทำให้หลายคน หลายอาชีพเขาต้องเดือดร้อย ใครทำดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะคะ พูดแล้วขึ้นมาก

มีหลายองค์กร หลายหน่วยงานที่ได้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายๆ ท่าน และได้ติดต่อเข้ามาสอบถามเทศบาลถึงสาเหตุของการเกิดขยะและสภาพที่ดูเหมือนว่าเทศบาลมิได้เก็บ

องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ หรือหน่วยงานราชการอื่นๆในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังกล่าวรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5,000 คน

เทศบาลเมืองแสนสุข ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆด้วยที่มิได้ดูดาย ปล่อยให้หน้าที่ของการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเป็นแต่เพียงงานหรือความรับผิดชอบของเทศบาล แต่ทุกท่านได้แสดงตนเป็นประชาชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว ที่ต้องช่วยและร่วมมือกันคนละไม้คนละมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเรา

ถ้าคุณไม่เชื่อลองมาบางแสนหน้าฝนกับหน้าหนาวดูซิ มันช่างแตกต่างกันจริงๆ หน้าหนาว น้ำทะเลบางแสนจะใส บางแสนจะสวยมากตอนหน้าหนาว ลองมาดูซิ แล้วคุณจะรู้ว่าบางแสนไม่ได้สกปรก น้ำดำ ทะเลเน่า ขยะเยอะ อย่างที่ใครๆ ขอพูดกัน

ที่มา :
เว็บไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข
ห้องร้องเรียน เทศบาลเมืองแสนสุข