This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บางแสน

26 กุมภาพันธ์ 2560
9835

รับสมัครตากล้อง เพื่อเก็บงานในพื้นที่ชลบุรี (พัทยา ศรีราชา บางแสน ชลบุรี) มีทั้งงานกลางวัน และกลางคืน***

-งานไม่สเปคอะไรมาก เสร็จงานส่งรูป ไม่ต้อง Process
-ถ้าได้เป็นคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชลบุรี (พัทยา ศรีราชา บางแสน ชลบุรี) จะดีมาก
-ถ้ารู้จักใครก็รบกวนบอกต่อด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

งานละ 1,000 บาท (ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง)

ถ้าสนใจกรุณาทิ้งข้อความ พร้อมเบอร์โทรไว้ หรือส่ง portfolio มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. แล้วจะติดต่อกลับไปครับ